INFOCALL COMMUNICATION APS

                                           - PROFESSIONEL TRÅDLØS KOMMUNIKATION -

Maskinstationer

 

                               


Maskinstationer er typiske brugere af radioanlæg. Arbejdet foregår ofte over store afstande, og i grupper hvor flere køretøjer er involdveret.
På radiosystemet ønsker man som oftest, at alle  kan "hører med" og bidrage med hurtige løsninger og kommentarer. Radiosystemet kan være opbygget med bærbare og/eller fastmonterede anlæg. Betjeningen på kontoret kan ofte med fordel være et bærbart anlæg, så man er uafhængig af lokaliteten. Etablerer man en hovedstaion kan rækkevidden udvides til et større geografisk område. Man kan også benytte en speciel frekvens/kanal i radioanlæggene, så man kan kommunikererer indbyrdes mellem køretøjer der er på arbejdsopgaver uden for det normale dækningsområde. Endvidere skal man ikke glemme vigtigheden af også at styrke det "sociale", hvor medarbejdere på denne måde, i høj grad blir en del af hverdagen og helheden. Så kontakt os blot, hvad enten det drejer sig om nyt radiosystem eller ændringer på dit bestående radiosystem, og lad os finde den helt rigtige løsning for din virksomhed.

                        

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk