INFOCALL COMMUNICATION APS

                                           - PROFESSIONEL TRÅDLØS KOMMUNIKATION -

Forsyningsselskaber

 Et hurtig og sikkert kommunikationssytem er altafgørende for forsyningsselskaber, ikke mindst når de normale kommunikationsveje, som mobiltelefonnettet eller fastnettet er ude af drift. Med et digitalt radiosystem, er det idag nemt og lønsomt at etablere et sådan nødsystem. Infocall har f.eks. leveret systemer til el forsyningsselskaber, der på denne måde, under alle forhold, er sikker på at kunne udføre de nødvendige funktioner, f.eks. koblingsopgaver, Et moderene digitalt system giver udover selve radiolommunikationen, også mulighed for f.eks. positionsbestemmelse af mandskab og køretøjer samt voice logning af samtaler. Kontakt os for referancer og systemtilbud til netop dit selskab.

 

A quick and secure communication system is essential for utilities , especially when the normal channels of communication , as mobile network or fixed network is unavailable. With a digital radio system , it is today easy and profitable to set up such an emergency system . InfoCall has supplied systems for electric utilities, in a way , that the customer, under all circumstances , are sure to perform the necessary functions, for example ,switching tasks. The digital radiosystem allows besides the radiolommunikationen , also possibility of  positioning of personnel and vehicles as well as voice logging of conversations. Contact us for some references and system offer for your particular company.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk