INFOCALL COMMUNICATION APS

                                           - PROFESSIONEL TRÅDLØS KOMMUNIKATION -

Havne og skibsfart

 
                              

HAVNE:
Effektiv radiokommunikation er en afgørende nødvendighed for havnerelaterede virksomheder som havneadministration, speditører og stevedoring 
Kommunikationen foregår som oftest i grupper, hvor  det er altafgørende med en hurtig og effektiv kommunikationsform. Her kommer et effektivt radiosystem rigtig til sin ret, -  med "tryk og tal" princippet. Endvidere kan kommunikationen foregå, så de enkelte grupper ikke forstyrrer hinanden. F.eks kan kranfører og anhugger være sikker på ikke at blive forstyrret af uvedkommende snak, der kan indebære en sikerhedsmæssig risiko. 

SKIBSFART:
Også her foregår næsten alt kommunikation i grupper, hvadenten det er internt "om bord" eller mellem skib og terminal. Der stilles specielle krav til brug af frekvenser og ikke mindst udstyrets robusthed. 

TERMINALER:
Kommunikation mellem mandskab, truck, skib og terminalkontor stiller store krav til effektivt radiosystems opbygning. Vi har referancer og erfaring fra leverede systemer, samt nuværende vedligeholdelsesopgaver af servicemæssig art. Specialfunktioner løser vi gerne, f.eks. som tænd og sluk af lysanlæg på et terminalområdet via radiosystemet.

 

PORTS:

Efficient radio communications are a vital necessity for port-related businesses such as port management, shipping agents and stevedoring Communication takes place usually in groups, where it is crucial to a quick and effective means of communication. The solution is an effective radio system, with "push to talk" principle. Furthermore, communications can be sdone in individual groups, and do not interfere with each other. For example the crane operator and rigger can be sure not to be disturbed by extraneous chatter that may involve some risk.

SHIPPING:

Also here is almost all communications in groups, whether it is internally "on board" or between ship and terminal. The special demands for spectrum use, and not least the equipment robustness.

TERMINALS:

Communication between the crews, truck, ship and terminal office places great demands on effective radio system structure. We have references and experience in systems delivered and have in service/maintenance. Special features are promoted , for example. switching on and off of lighting on a terminal area via radio.

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk