INFOCALL COMMUNICATION SYSTEM A/S

               - PROFESSIONEL TRÅDLØS KOMMUNIKATION -

 

DIT BEHOV + VOR ERFARING = DIN LØSNING

 

 

 

En af Danmarks mest efterspurgte GPS-trackere til sporing og overvågning af køretøjer og maskiner

Lommy Pro sporingsenheden giver fuldt overblik over køretøjer og maskinel.

Med en kombination af GPS og GSM/GPRS teknologier, gør Lommy Pro det let at holde øje med mobilt materiel og mennesker via en pc eller andet medie med internetadgang. Med det webbaserede kontrolpanel kan du bl.a. indstille sms- og e-mailalarm efter behov og aflæse historik over Lommyens bevægelse.

Lommy Pro kan monteres alle steder, hvor der er spændingsforsyning til rådighed (el-nettet eller batteri). En Lommy kan flyttes, så du frit vælger, hvad det er, du vil holde øje med.

Enheden kan kombineres med en række forskellige sensorer og ekstraudstyr, der gør anvendelsesmulighederne meget omfattende, som f.eks. fjernaflæsning af måleværdier, så som temperatur og brændstofstand.

Vi tilbyder en skræddersyet løsning til dit aktuelle behov.

Lommy-teknologien er nyttig i forsknings- og udviklingsprojekter, og vi bidrager derfor gerne med vor ekpertise på dette område.

 

One of the most sought GPS trackers for tracking and monitoring of vehicles and machinery Lommy Pro tracking device gives a complete overview of vehicles and machinery.
With a combination of GPS and GSM / GPRS technologies make Lommy Pro makes it easy to keep track of mobile equipment assets and people via a PC or other media with Internet access. With the web-based control panel, you can include set the SMS and email alert as needed and read the history of Lommyens movement.
Lommy Pro can be installed wherever there is power supply available (mains or battery). A Lommy can be moved, so you can freely choose what it is you want to watch.The device can be combined with a variety of sensors and enhancements, which enables a very extensive, such as. remote reading of measuring values, such as temperature and fuel levels.We offer a solution tailored to your current needs. Lommy technology is useful in research and development, and we therefore contributes like with our ekpertise in this area.

gpsGPS

STOR PRÆCISION. Med sin højfølsomme GPS­modtager fungerer Lommy Pro også under særligt vanskelige forhold. Enheden lokaliseres med få meters nøjagtighed.

Great precision. Its highly sensitive GPSmodtager works Lommy Pro also under particularly difficult conditions. The unit localized to within meters .

bevaegelsessensorBevægelsessensor

PÅ VEJ IGEN. Behov for at øge rapporterings-frekvensen når enheden er i bevægelse? Brug for en alarm i fald enheden bevæges?

ON THE ROAD AGAIN . Need to increase reporting frequency when the device is in motion ? Need an alarm in case the device is moved ?

CAN busCAN-Bus

KØREINFORMATION. Få adgang til al den aktuelle information om lastbilens tilstand: Brændstofniveau, Speeder-acceleration, Omdrejninger m.v.

DRIVING INFORMATION . Get access to all the current information about the vehicle's condition : Fuel Level , Speeder acceleration, revolutions , etc.

batteriBatteri

INGEN AFBRYDELSER. Med det indbyggede batteri bliver Lommy Pro ved med at sende dig data, også selvom nogen skulle kappe forbindelsen til den primære strømkilde.

NO INTERRUPTION . With the built-in battery is Lommy Pro by sending you data , even if someone were to cut the connection to the primary power source .

RFbeaconRF Beacon

RADIOKOMMUNIKATION.Med den intelligente RF-teknologi kan Lommy Pro kombineres med Lommy Tag. Herved åbner der sig en helt ny verden af overvågning. Kontakt Infocall og hør mere om de forskellige muligheder.

RADIOcommunication. With intelligent RF technology Lommy Pro can combined with Lommy Tag. This opens a whole new world of surveillance. Contact us and learn more about the various options.

foelereFølere

REGISTRERER OMVERDENEN. Eksterne sensorer åbner for nye muligheder:

  • Dørkontrol
  • Brændstofkontrol
  • RECORD THE WORLD . External sensors open up new opportunities :
    
    Door control
    fuel Control

vandtaetVandtæt

I REGN OG SLUD. Lommy Pro kan tilpasses skrappe vejrmæssige udfordringer. Som ekstraudstyr fås plastkabinet med en vandtæt forsegling som muliggør anvendelse næsten overalt.

In rain and sleet . Lommy Pro can be adapted to harsh weather challenges. An optional plastic housing with a watertight seal that allows use almost anywhere.

start-stopStart/stop

DOKUMENTERER ALT. Lad Lommy Pro give dig besked, eller blot registrere, når motoren på et køretøj startes eller stoppes. Al dokumentation lagres online.

PROVE IT ALL . Let Lommy Pro notify you or just register when the engine of a vehicle is started or stopped. All documentation is stored online .

geofenceGeofence

ELEKTRONISK HEGN.Bevæges enheden uden for et geografisk defineret område afsendes der en alarm. Ligeledes kan der afsendes en alarm ved overskridelse af landegrænser.

ELECTRONIC geofence. If the device is moved without a geographically defined area, an alarm is send . Likewise, sends an alarm if exceeded borders.
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk